Na 17 jaar stopt YUA met bestaan

17 jaar geleden richtten Frederiek Biemans en Roos Boer de stichting Young Urban Achievers (YUA) op. Vanuit het Amsterdamse Kriterion gedachtegoed wilden Roos en Frederiek zich inzetten voor één doel: initiatiefrijke jongeren overal ter wereld de kans geven hun potentieel en creativiteit te benutten. En dat is gelukt. Met activiteiten in vijf verschillende landen heeft YUA honderden jongeren samengebracht, ondersteund en begeleid in het najagen van hun dromen in cultureel ondernemerschap. YUA werkte aan projecten in Sarajevo, Mitrovica, Belgrado, Monrovia, en Ramallah. Al deze projecten maakten  op hun  eigen manier impact en droegen bij  aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap bij jongeren in post-conflictgebieden.

Nu legt YUA haar werkzaamheden neer. We staan graag stil bij alles wat er in de afgelopen 17 jaar is bereikt en kijken met trots terug op 17 mooie jaren.  

Het avontuur van YUA begon in 2006 toen Roos en Frederiek een samenwerking startten met lokale jongeren in het naoorlogse Sarajevo. Gezamenlijk werkten zij naar het openen van een eigen arthouse bioscoop. Een vrijplaats voor cultuur en film in de stad en bovendien een vrije ruimte voor jongeren om te experimenteren en professioneel te groeien. Na 6 jaar voorbereiding, honderden pop-up events en grootse verbouwingsplannen opende Kriterion Sarajevo in 2011 officieel haar deuren. Tussen 2011 en 2018 vonden hier meer dan 700 filmvertoningen, honderden concerten, feesten, theateravonden, festivals, workshops en debatten plaats. Na bijna zeven jaar hard werken, cultuur en liefde voor Kriterion Sarajevo, maar ook financiële krapte, sloot Kriterion Sarajevo in december 2018 haar deuren. Kriterion Sarajevo was voor veel jongeren, en in het bijzonder de queer community in Sarajevo, een onmisbare plek in de stad. Een veilige haven, een huiskamer, een ontmoetingsplaats en werkplek voor meer dan 80 studenten. Kriterion Sarajevo heeft als voedingsbodem voor cultureel ondernemerschap blijvende lokale impact gehad en een duurzaam netwerk gecreëerd voor de ambitieuze jongeren die bij het project betrokken waren. 

Het plezier en succes van Kriterion Sarajevo werkte aanstekelijk in de regio. In 2010 pikten jongeren uit Mitrovica het Kriterion-concept op. In Mitrovica was er voor jongeren weinig cultureel aanbod. Er heerste in de stad grote spanningen tussen Noord en Zuid en er was een gebrek aan werkgelegenheid. Tussen 2011 en 2013 gingen jongeren uit Mitrovica met steun van YUA aan de slag, en organiseerden actieve zomerkampen en levendige culturele evenementen. Zo stimuleerde YUA ondernemerschap en cultureel aanbod, en creëerde YUA plezier en mogelijkheden  voor jongeren in Mitrovica om hun (werk)toekomst te onderzoeken. 

De verhalen over het succes bereikten niet alleen Mitrovica. Ook in Belgrado raakte een groep jongeren geënthousiasmeerd om een eigen Kriterion bioscoop op te zetten. Tussen 2011 en 2015 onderzocht YUA met hen de mogelijkheden voor het oprichten van een bioscoop in Belgrado. Het leidde uiteindelijk niet tot de realisatie van de bioscoop, maar wel tot succesvolle en feestelijke uitwisselingen tussen Sarajevo en Belgrado.

In dezelfde periode werd  YUA benaderd om mee te werken aan een Kriterion onderneming in Monrovia. Na twee decennia burgeroorlog, was ook daar weinig cultureel aanbod en werkgelegenheid voor jongeren. Een groep enthousiaste studenten droomde van het openen van hun eigen bioscoop en cultureel podium. YUA besloot hen te ondersteunen in het najagen van deze droom. Onder de vlag van Kriterion organiseerden de jongeren tientallen filmvertoningen, maakten een documentaire en voerden tijdens de Ebola-uitbraak een zeer succesvolle bewustwordingscampagne over de gevaren en preventie van het virus. Nadat Liberia Ebola-vrij was verklaard zijn de plannen voor de bioscoop hervat en is er een succesvolle crowdfunding opzet. Met dit geld is er gewerkt aan de ontwikkeling van de plannen voor  de bioscoop. Inmiddels legt Kriterion Monrovia zich toe op een breder cultureel aanbod, en organiseert ze culturele activiteiten die druk worden bezocht. Het team van studenten werkt nog steeds hard aan het  verwezenlijken van hun droom en organiseert inmiddels uiteenlopende culturele evenementen op een eigen locatie. 

Naast de activiteiten in Sarajevo, Mitrovica, Belgrado en Monrovia heeft YUA zich ingezet om een Kriterion project op te zetten in Ramallah. Tussen 2016 en 2019 ondersteunde YUA een lokaal team in het schrijven van projectplannen, het doen van een haalbaarheids- en marktonderzoek. Ook zijn verschillende reizen georganiseerd van en naar Ramallah, waaronder een uitwisseling tussen Amsterdamse en Palestijnse studenten. 

Het werken met jongeren over de hele wereld vergt intensieve samenwerking en structurele begeleiding. Begeleiding die YUA als kleine organisatie in steeds mindere mate zelfstandig kon bieden. Om die reden zocht YUA de afgelopen jaren naar meer institutionele samenwerking om die structurele begeleiding te kunnen waarborgen, maar dit is helaas niet gelukt. De coronacrisis, waardoor projecten niet bezocht konden worden, vergrootte de afstand en bemoeilijkte bovendien de samenwerking met de Amsterdamse Kriterion-projecten.

Met pijn in het hart, maar voldaan terugkijkend op alle mooie momenten, besluit YUA te stoppen.

Dat jongeren groei aanwakkeren door nieuwe initiatieven te ontplooien is bewezen. Deze gedreven, getalenteerde inwoners – de young urban achievers – blijven de toekomst.

YUA bedankt iedereen met wie er de afgelopen jaren is samengewerkt voor de betrokkenheid, enthousiasme en steun. Dankzij alle vrijwilligers, medewerkers, vrienden en donateurs waren het 17 prachtige jaren. We kijken positief naar de toekomst en het YUA gedachtegoed blijft voortbestaan op verschillende plekken ter wereld.