Update Kriterion Monrovia

1
12312312
78801679_2614893551928639_5297367591499595776_n
79601978_2614893598595301_7305157836219088896_n

For English, see below

Tijd voor een update over Kriterion Monrovia! 

Gedurende het afgelopen jaar heeft het team harder gewerkt dan ooit om Kriterion Monrovia te realiseren. Door lokale uitdagingen, onvoorziene kosten en onverwachte omstandigheden heeft de bouw van het fysieke project het afgelopen jaar helaas vertraging opgelopen. Desalniettemin zijn Pandora, Hawa, Jackie, Joel en James vastberaden om door te gaan met hun harde werk om hun dromen te blijven realiseren.

Mede dankzij de donaties voor de crowdfunding heeft het team in de loop van 2019 een contract kunnen tekenen voor het huren van een groot stuk land in het centrum van Monrovia. Dit land kan Kriterion Monrovia de komende 5 jaar gebruiken voor verschillende doeleinden zoals het organiseren van filmfestivals en -vertoningen, en, hopelijk, uiteindelijk voor het bouwen van een fysieke culturele instelling. Daarnaast is het team ontzettend druk bezig geweest met het organiseren van verschillende filmvertoningen en mensenrechten-gerelateerde evenementen. Zo hebben zij in november de tweede editie van het Euro-Liberian filmfestival georganiseerd in samenwerking met de Europese Unie. Tijdens dit festival hebben honderden Liberiaanse jongeren filmvertoningen, debatten en workshops bijgewoond die allemaal werden georganiseerd en gehost door Kriterion Monrovia. De aanwezigheid van dit soort evenementen biedt Liberiaanse studenten een kans en een bron van inspiratie om zich te verdiepen in mensenrechten en cultuur. Daarnaast heeft het team verschillende trainingen en workshops bijgewoond waarin zij belangrijke vaardigheden en kennis op hebben kunnen doen die bevorderlijk zijn voor de professionalisering van hun organisatie. 

Je kunt je voorstellen dat 2019 dus een erg inspirerend en vruchtbaar jaar is geweest voor Kriterion Monrovia in het ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie en barstensvol energie en ideeën 2020 in gingen. Maar helaas heeft COVID-19 ook Liberia aangedaan en heeft dat het openbare leven voor een groot deel platgelegd in 2020. Hierdoor staan de plannen voor het doorontwikkelen van de bioscoop momenteel op pauze. Echter zit Kriterion Monrovia niet stil. Het team zet momenteel haar kennis en vaardigheden in voor een bewustzijnscampagne rondom COVID-19. Samen met een groep vrijwilligers trekt het team langs verschillende gemeenschappen om trainingen te geven over hygiëne en voorzorgsmaatregelen, met het doel verdere verspreiding van het virus in te perken. De huidige omstandigheden zijn misschien uitdagend, maar YUA blijft Kriterion Monrovia ook in deze onzekere tijden onvoorwaardelijk steunen. Kriterion Monrovia is namelijk vastberaden om hun harde werk door te zetten en een verschil te blijven maken voor Liberiaanse jongeren, juist nu.


Over the past year already, the team of Kriterion Monrovia has been working harder than ever towards the realization of their dream project. Unfortunately, due to local challenges, unforeseen circumstances and costs, the plans for an actual cinema space have been delayed. However, Pandora, Hawa, Jackie, Joel and James remain undeterred and continue to work hard on Kriterion Monrovia. 

Over the course of 2019, the team has secured a 5-year lease for a great plot of land in the center of Monrovia. Kriterion Monrovia will use this space to organize film festivals, community screenings and, hopefully, to eventually build a physical cultural space on it. Besides that, the team has been super busy organizing several film screenings and human rights related events. For example, in November 2019, they organized the second edition of the Euro-Liberian film festival in collaboration with the EU. During this festival, hundreds of enthusiastic young Liberians have attended screenings, debates and workshops, all organized and hosted by Kriterion Monrovia. The presence and presentation of these types of events have inspired many Liberian students to get involved in culture and human rights issues. And we are incredibly happy that we were able to pay all members of Kriterion Monrovia during the course of the past year, all due to the wonderful donations made during the crowdfunding. Finally, the team has participated in several trainings and workshops to acquire important knowledge and skills, which have been beneficial for the professionalization of their organization. 

You can imagine that 2019 was a very inspiring and fruitful year for Kriterion Monrovia in terms of organizational development, and they have made great progress towards becoming an independent and professional organization. Unfortunately, the COVID-19 virus has also reached Liberia and this has had a great impact on the plans for 2020. However, Kriterion Monrovia has been using their knowledge and skills to launch an awareness campaign about the COVID-19 virus throughout Liberia’s communities. While the current situation might be tough, Kriterion Monrovia is tougher and remains determined to keep up the good and hard work to make a difference for Liberian youth, especially now.