Update Ramallah: uitwisseling juni 2019

In dit item lichten we de ontwikkelingen van Kriterion Ramallah en YUA in Ramallah uit. Niet alleen is er vers bloed toegevoegd aan het lokale team, één van de originele teamleden heeft de functie van lokale projectcöordinator met veel enthousiasme opgepakt. Dat YUA op 29 juni met een delegatie Amsterdamse Kriterion projectleden naar Ramallah komt voor een uitwisselingsweek wakkert de inzet alleen maar aan.

The Project is the Image’
Het team in Ramallah heeft een projectplan geschreven dat zich richt op meer dan alleen cinema. Er is in de stad ook veel behoefte aan een initiatief dat zijn blikveld verbreedt naar alle vormen van visuele expressie, met allerlei programma’s daar omheen.

Ze hopen samen met andere jonge denkers in de stad de rol van beeld, zowel stilstaand als bewegend, in de maatschappij te doorgronden. In de vorm van filmscreenings, debatten, workshops en exposities willen ze het gebrek aan een kritische en analytische benadering in de dagelijkse dialoog tegengaan door een tegengeluid te laten horen.

Uitvoering
Dit alles gaat voorlopig nog niet op een vaste fysieke plek plaatsvinden, maar op verschillende locaties door de stad heen. Na een jaar contacten opdoen heeft het team inmiddels een flink netwerk en heel wat goodwill gekweekt – er zijn dan ook genoeg (culturele) instanties die een Kriterion programma willen hosten.

Op naar het organiseren van het eerste evenement!

De uitwisseling als leerproject
De groep die uit Amsterdam naar Ramallah gaat bestaat uit vijf studenten van verschillende projecten. ‘Skek, Filmtheater Kriterion, Studio/K en de Uitkijk zijn vertegenwoordigd. Allemaal brengen ze een eigen expertise met zich mee die ze inzetten voor een divers weekprogramma.

YUA begeleidt deze studenten in de aanloop naar de reis met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de leerdoelen van de groep organiseerden we al een mini-college over Palestina en een workshop creative confidence. Op het programma staat ook nog een masterclass presenteren.

Weekprogramma
Met de opdracht een weekprogramma op te zetten dat zowel relevant is voor de studenten in Amsterdam als in Ramallah zijn de twee groepen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van thema’s en activiteiten. Grofweg zijn er drie thema’s te onderscheiden:

Culturele functie of positie in het culturele landschap
Interne organisatiestructuur 
Lessen in PR en marketing

In duo’s zijn de deelnemers aan de slag gegaan en faciliteren ze hun eigen sessie wanneer we eenmaal in Ramallah zijn. Tijdens die sessies wordt iedereen aan het denken (en vooral ook aan het doen) gezet om zijn eigen project te herevalueren. Centrale vragen zijn: Wat kan ik leren van de context en ervaring van mijn groepsgenoten? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Kan het beter? Wat voor rol vervul ik in het geheel?

Zo zorgen we ervoor dat we het internationale karakter van Kriterion versterken – en de studenten elkaar eindelijk in levende lijve ontmoeten. Samen bouwen we aan een internationaal studentennetwerk van jonge ondernemers, zodat er een constante uitwisseling van kennis en ideeën is.